Rapid Finance Polska Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja danych: 8 listopada 2016

KRS: 0000439376

NIP: 5252542660

Regon: 146381003

Kapitał zakładowy: 316 000.00 zł

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa

Data rejestracji w KRS: 9 listopada 2012

Ostatnia zmiana w KRS: 15 września 2016

Sąd właściwy: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Przeważająca działalność gospodarcza:
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dane kontaktowe:

Adres strony WWW: www.filarum.pl

Adres e-mail: info@filarum.pl

Telefon: 222 66 80 80

Firma opiera swoją politykę na sześciu zasadach:
- elastyczności,
- przejrzystości,
- selekcji,
- terminowości,
- rzetelności,
- reakcji.

Ocena zdolności kredytowej jest dokonywana m.in. w oparciu o dane z Krajowego Rejestru Długów BIG S.A., BIGInfomonitor S.A. oraz ERIF BIG S.A.

Filarum - opinie o pożyczce

Marka Filarum jest powiązana z Rapid Finance Polska
Sp. z o.o.