Finsano S.A.

Ostatnia aktualizacja danych: 8 listopada 2016

KRS: 0000608311

NIP: 5213639160

Regon: 146359392

Kapitał zakładowy: 7.130.000,00 zł

Forma prawna: Spółka akcyjna

Adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

Data rejestracji w KRS: 31 marca 2016

Ostatnia zmiana w KRS: 9 maja 2016

Sąd właściwy: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Przeważająca działalność gospodarcza:
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

Dane kontaktowe:

Adres strony WWW: www.finsano.pl

Adres e-mail: doradca@finsano.pl

Telefon: 800 080 200