Mikrokasa S.A.

Ostatnia aktualizacja danych: 8 listopada 2016

KRS: 0000387861

NIP: 5862235689

Regon: 220797494

Kapitał zakładowy: 5 000 000.00 zł

Forma prawna: Spółka akcyjna

Adres: ul. Stefana Batorego 28-32, 81-366 Gdynia

Data rejestracji w KRS: 1 czerwca 2011

Ostatnia zmiana w KRS: 26 lipca 2016

Sąd właściwy: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Przeważająca działalność gospodarcza:
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

 

Dane kontaktowe:

Adres strony WWW: www.mikrokasa.pl

Adres e-mail: biuro@mikrokasa.pl

Numer telefonu: + 48 601 581 581

Mikrokasa S.A. zajmuje się udzielaniem pożyczek od 1000,00 zł do 10000,00 zł na okres od 12 do 30 miesięcy. Warunkiem przyznania pożyczki gotówkowej jest pozytywna ocena zdolności kredytowej przeprowadzona przez dział oceny ryzyka. 

Mikrokasa jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.