Dostarczanie wiarygodnych informacji na temat sektora firm pożyczkowych w Polsce

Rejestr Firm Pożyczkowych stworzony został po to, aby wskazać przedsiębiorstwa, które oferują swoje usługi na rynku kredytu konsumenckiego. Rejestr jest pierwszą niekomercyjną bazą tego typu. Na podstawie zgromadzonej wiedzy publikowane będą raporty i opracowania na temat wielkości, struktury i trendów na rynku niebankowych usług finansowych.

Dowiedz się więcej o Rejestrze