Mała Pożyczka Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja danych: 10 listopada 2016

KRS: 0000355948

NIP: 9662029390

Regon: 200358089

Kapitał zakładowy: 1.500.000,00 zł

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok

Data rejestracji KRS: 6 maja 2010

Ostatnia zmiana w KRS: 17 października 2016

Sąd właściwy: SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

Przeważająca działalność gospodarcza:

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

DANE KONTAKTOWE:

Adres strony WWW: modnapozyczka.pl

Adres e-mail: formularz kontaktowy

Pożyczkodawcą serwisu Modnapozyczka.pl jest Mała Pożyczka Sp. z o.o.

Mała Pożyczka Sp. z o.o. jest członkiem Związku Firm Pożyczkowych.