3700106333_945877b4a0_o.jpg
6555965015_73b4e8533e_o.jpg
xRollup rfp2 copy.png
3700106333_945877b4a0_o.jpg

Wyszukaj


Wpisz poniżej w wyszukiwarce nazwę lub numer KRS firmy pożyczkowej, aby sprawdzić czy znajduje się w Rejestrze Firm Pożyczkowych

SCROLL DOWN

Wyszukaj


Wpisz poniżej w wyszukiwarce nazwę lub numer KRS firmy pożyczkowej, aby sprawdzić czy znajduje się w Rejestrze Firm Pożyczkowych

Rejestr Firm Pożyczkowych to niekomercyjna baza danych o firmach pożyczkowych, która ma charakter informacyjny. Wpis do Rejestru świadczy o tym, że Podmioty wpisane prowadzą działalność pożyczkową. Operator Rejestru nie rekomenduje jakiejkolwiek firmy ujawnionej w Rejestrze, jak również nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach firm i oferowane przez nie produkty finansowe. Przypominamy - przed zawarciem umowy pożyczki należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy oraz wszystkimi parametrami produktu, mającymi wpływ na jego ostateczną cenę.

6555965015_73b4e8533e_o.jpg

O Rejestrze


Prowadzenie firmy pożyczkowej nie wymaga żadnego specjalnego zezwolenia, ani konieczności spełnienia szczególnych warunków. Zarejestrowanie takiego przedsiębiorstwa zajmuje dokładnie tyle samo czasu, ile założenia każdej innej nieregulowanej działalności gospodarczej. W związku z coraz większymi wątpliwościami klientów i pojawianiem się podmiotów podszywających się pod działalność pożyczkową, wymagane są działania informacyjne.

Od dawna postulowano utworzenie publicznego Rejestru Firm Pożyczkowych. Koncepcja ta, była jednym z zapisów ustawy regulującej działalność niebankowych firm operujących na rynku kredytu konsumenckiego. Niestety w najnowszym projekcie ustawy zapis o powołaniu Rejestru został wykreślony. Dlatego o stworzeniu branżowego Rejestru razem z partnerami zdecydował Związek Firm Pożyczkowych. Rejestr branżowy będzie dla konsumentów pełnił funkcję informacyjną. Gdyby był prowadzony przez nadzór finansowy lub Ministerstwo Gospodarki mógłby mieć również charakter licencyjny.

Dlatego ZFP stoi na stanowisku, że ze względu na interes klientów i przedsiębiorców kredytu konsumenckiego, nie można przeprowadzić pełnej regulacji sektora bez stworzenia publicznej i niezależnej bazy z funkcją licencyjną oraz podtrzymuje postulat o utworzeniu pełnego Rejestru Firm Pożyczkowych w Ministerstwie Gospodarki.

Baza, dostępna na niniejszej stronie, jest elementem samoregulacji branży, a jej celem jest poinformowanie klientów co do danych rejestrowych wiodących firm świadczących usługi pożyczkowe. Baza zawiera informacje na temat ogólnopolskich przedsiębiorstw pożyczkowych oraz sukcesywnie będzie uzupełniana o podmioty działające lokalnie.

O Rejestrze


Prowadzenie firmy pożyczkowej nie wymaga żadnego specjalnego zezwolenia, ani konieczności spełnienia szczególnych warunków. Zarejestrowanie takiego przedsiębiorstwa zajmuje dokładnie tyle samo czasu, ile założenia każdej innej nieregulowanej działalności gospodarczej. W związku z coraz większymi wątpliwościami klientów i pojawianiem się podmiotów podszywających się pod działalność pożyczkową, wymagane są działania informacyjne.

Od dawna postulowano utworzenie publicznego Rejestru Firm Pożyczkowych. Koncepcja ta, była jednym z zapisów ustawy regulującej działalność niebankowych firm operujących na rynku kredytu konsumenckiego. Niestety w najnowszym projekcie ustawy zapis o powołaniu Rejestru został wykreślony. Dlatego o stworzeniu branżowego Rejestru razem z partnerami zdecydował Związek Firm Pożyczkowych. Rejestr branżowy będzie dla konsumentów pełnił funkcję informacyjną. Gdyby był prowadzony przez nadzór finansowy lub Ministerstwo Gospodarki mógłby mieć również charakter licencyjny.

Dlatego ZFP stoi na stanowisku, że ze względu na interes klientów i przedsiębiorców kredytu konsumenckiego, nie można przeprowadzić pełnej regulacji sektora bez stworzenia publicznej i niezależnej bazy z funkcją licencyjną oraz podtrzymuje postulat o utworzeniu pełnego Rejestru Firm Pożyczkowych w Ministerstwie Gospodarki.

Baza, dostępna na niniejszej stronie, jest elementem samoregulacji branży, a jej celem jest poinformowanie klientów co do danych rejestrowych wiodących firm świadczących usługi pożyczkowe. Baza zawiera informacje na temat ogólnopolskich przedsiębiorstw pożyczkowych oraz sukcesywnie będzie uzupełniana o podmioty działające lokalnie.

xRollup rfp2 copy.png

Misja


Misja


Dostarczanie wiarygodnych informacji na temat sektora firm pożyczkowych w Polsce

Rejestr Firm Pożyczkowych stworzony został po to, aby wskazać przedsiębiorstwa, które oferują swoje usługi na rynku kredytu konsumenckiego. Rejestr jest pierwszą niekomercyjną bazą tego typu. Na podstawie zgromadzonej wiedzy publikowane będą raporty i opracowania na temat wielkości, struktury i trendów na rynku niebankowych usług finansowych.

Dowiedz się więcej o Rejestrze