Rejestr Firm Pożyczkowych jest przeznaczonym dla konsumentów zbiorem danych o pozabankowych przedsiębiorstwach, których dominującą działalnością gospodarczą jest udzielanie kredytu konsumenckiego. Wpisy zawierają dane rejestrowe firm, które wykonują czynności pożyczkowe oraz dodatkowe informacje z zakresu bezpieczeństwa transakcji, istotne dla konsumenta. Korzystanie z Rejestru jest bezpłatne.

W Rejestrze nie są ujęte firmy, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, pseudopożyczkowego charakteru działalności, a więc działalności ukierunkowanej w szczególności na: - wyzyskanie bezzwrotnych opłat wstępnych; - doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem przez stworzenie wrażenia możliwości uzyskania finansowania przez osoby bez zdolności kredytowej; - oferowanie pożyczki lub kredytu bez faktycznej możliwości uzyskania ich; - wyzyskanie danych osobowych, bez możliwości usunięcia ich z bazy oraz - podejrzewane o prowadzenie działalności bankowej bez licencji. W Rejestrze ujęte są wyłącznie przedsiębiorstwa działające w formie spółek kapitałowych.

W bazie w momencie uruchomienia znajduje się blisko sto rozpoznawalnych firm ogólnopolskich. Firmy działające lokalnie będą dopisywane po weryfikacji na podstawie zgłoszeń zawierających: projekt umowy, tabele opłat i prowizji, regulamin stron internetowych, formularz informacyjny dla przykładu reprezentatywnego, ankietę oraz wypis z KRS. Wpis do Rejestru jest bezpłatny. Właścicielem danych i domeny www.rfp.org.pl jest Rejestr Firm Pożyczkowych sp. z .o.o. należąca do Związku Firm Pożyczkowych.

Powołanie rejestru branżowego przez ZFP jest wyrazem protestu przeciwko wykreśleniu z projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym przepisów tworzących publiczny rejestr działalności pożyczkowej. Związek nadal popiera stworzenie państwowego Rejestru w Ministerstwie Gospodarki.