Novum Finance Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja danych: 8 listopada 2016

KRS: 0000252906

NIP: 8942862527

Regon: 020266449

Kapitał zakładowy: 200 000,00 zł

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław

Data rejestracji w KRS: 14 marca 2006

Ostatnia zmiana w KRS: 12 września 2016

Sąd właściwy: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Przeważająca działalność gospodarcza:

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Dane kontaktowe:

Adres strony WWW: www.pozyczkinovum.pl

Adres e-mail: info@pozyczkinovum.pl

Numer telefonu: (71) 88 88 099

Właścicielem serwisu PozyczkiNovum.pl jest Novum Finance Sp. z o.o.

Novum Finance Sp. z o.o. jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.