8233288287_3f5c8aedd6_o 2.jpg
11943365466_f9d5cf5b56_o.jpg
14066879786_a2f7ec2a0f_k.jpg
8233288287_3f5c8aedd6_o 2.jpg

Pytania


Czy w Rejestrze są tylko firmy należące do Związku Firm Pożyczkowych? 

Nie. W rejestrze są wszystkie ogólnopolskie firmy pożyczkowe, co do których nie ma wątpliwości, że udzielanie pożyczek dla konsumentów jest ich podstawową działalnością gospodarczą.

Ile firm znajduje się w Rejestrze?

W dniu uruchomienia w bazie jest blisko 100 ogólnopolskich podmiotów, co do których nie ma wątpliwości, że prowadzą działalność pożyczkową dla konsumentów. Zgłoszenia od firm działających lokalnie będą weryfikowane, a baza będzie uzupełniana.

Dla kogo przeznaczony jest Rejestr?

Rejestr jest przeznaczony dla konsumentów. Umożliwi wyszukanie i sprawdzenie danych rejestrowych największych firm pożyczkowych, których sprzedaż odpowiada za ponad 95% pokrycia rynku.

Jakie informacje znajdują się w Rejestrze?

Wpisy zawierają dane rejestrowe firm, które wykonują czynności pożyczkowe oraz dodatkowe informacje z zakresu bezpieczeństwa transakcji, istotne dla konsumenta.

Jakie firmy nie będą wpisywane do bazy? 

W Rejestrze nie są ujęte firmy, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, pseudopożyczkowego charakteru działalności, a więc działalności ukierunkowanej w szczególności na: - wyzyskanie bezzwrotnych opłat wstępnych; - doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem przez stworzenie wrażenia możliwości uzyskania finansowania przez osoby bez zdolności kredytowej; - oferowanie pożyczki lub kredytu bez faktycznej możliwości ich udzielenia; - wyzyskanie danych osobowych, bez możliwości usunięcia ich z bazy oraz - podejrzewane o prowadzenie działalności bankowej bez licencji. Ze względu na kierunek regulacji sektora, do Rejestru nie będą wpisywane również inne formy prawne niż spółki kapitałowe.

Ile kosztuje wpis do Rejestru i korzystanie z niego?

Wpis do Rejestru i korzystanie z niego są bezpłatne. Właściciel bazy danych i strony na której publikowane są informacje, nie planuje zmieniać tego w przyszłości.

Co powinno zawierać zgłoszenie o wpis do Rejestru?

Firmy pożyczkowe, które do tej pory nie znalazły się w rejestrze będą dopisywane po weryfikacji na podstawie zgłoszeń zawierających: projekt umowy, tabele opłat i prowizji, regulamin stron internetowych, formularz informacyjny dla przykładu reprezentatywnego, ankietę oraz wypis z KRS. 

Czy wpisana firma może zażądać wykreślenia?

Wykreślenie z bazy na wniosek wpisanej firmy jest możliwe, ale w miejscu wpisu pojawi się na ten temat stosowna adnotacja, o tym że firma pożyczkowa zażądała usunięcia informacji na swój temat.

Dlaczego Związek Firm Pożyczkowych powołał własny Rejestr Firm Pożyczkowych?

Powołanie rejestru branżowego przez ZFP jest wyrazem protestu przeciwko wykreśleniu z projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym przepisów tworzących publiczny rejestr działalności pożyczkowej. Związek nadal popiera stworzenie państwowego Rejestru w Ministerstwie Gospodarki. 

W jakiej formie prawnej działa baza?

Właścicielem bazy jest Rejestr Firm Pożyczkowych sp. z o.o. należąca w całości do ZFP.

W ramach Rejestru zapowiedziano działanie Programu Ochrony Konsumenta i systemu Bezpieczny Dowód, kiedy te projekty wystartują?

System Bezpieczny Dowód (SBD) jest jednym z elementów Programu Ochrony Konsumenta (POK). Celem POK jest podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa klientów firm biorących udział w Programie. Prace zarówno nad SBD jak i całym Programem będą prowadzone w 2015 r., a do udziału zostaną zaproszone wszystkie chętne firmy pożyczkowe.

Czy Rejestr pod patronatem Związku Firm Pożyczkowych może być prowadzony w sposób bezstronny? 

Tak, wszystkie firmy są wpisane w sposób jednakowy. Rejestr nie podejmuje się oceny jakości poszczególnych wpisów lub ofert. Wpis do Rejestru świadczy jedynie o tym, że zgodnie z wiedzą jego operatora, wpisane przedsiębiorstwa świadczą usługi pożyczkowe.

Czy Rejestr jest projektem zamkniętym? 

Nie, po pierwszej fazie zakładającej uruchomienie bazy, planowany jest dalszy jej rozwój i poszerzenie o dalsze informacje. Współpraca przy projekcie otwarta jest dla wszystkich reprezentantów branży i przedstawicieli organizacji konsumenckich. 

Czy w ramach Rejestru będą prowadzone dodatkowe działania dla branży?

Wszystkie firmy umieszczone w Rejestrze zostaną zaproszone do udziału w cyklicznych badaniach na temat rynku. Ich celem jest przedstawienie pełnego i prawdziwego obrazu branży, którego do tej pory brakowało. 

SCROLL DOWN

Pytania


Czy w Rejestrze są tylko firmy należące do Związku Firm Pożyczkowych? 

Nie. W rejestrze są wszystkie ogólnopolskie firmy pożyczkowe, co do których nie ma wątpliwości, że udzielanie pożyczek dla konsumentów jest ich podstawową działalnością gospodarczą.

Ile firm znajduje się w Rejestrze?

W dniu uruchomienia w bazie jest blisko 100 ogólnopolskich podmiotów, co do których nie ma wątpliwości, że prowadzą działalność pożyczkową dla konsumentów. Zgłoszenia od firm działających lokalnie będą weryfikowane, a baza będzie uzupełniana.

Dla kogo przeznaczony jest Rejestr?

Rejestr jest przeznaczony dla konsumentów. Umożliwi wyszukanie i sprawdzenie danych rejestrowych największych firm pożyczkowych, których sprzedaż odpowiada za ponad 95% pokrycia rynku.

Jakie informacje znajdują się w Rejestrze?

Wpisy zawierają dane rejestrowe firm, które wykonują czynności pożyczkowe oraz dodatkowe informacje z zakresu bezpieczeństwa transakcji, istotne dla konsumenta.

Jakie firmy nie będą wpisywane do bazy? 

W Rejestrze nie są ujęte firmy, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, pseudopożyczkowego charakteru działalności, a więc działalności ukierunkowanej w szczególności na: - wyzyskanie bezzwrotnych opłat wstępnych; - doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem przez stworzenie wrażenia możliwości uzyskania finansowania przez osoby bez zdolności kredytowej; - oferowanie pożyczki lub kredytu bez faktycznej możliwości ich udzielenia; - wyzyskanie danych osobowych, bez możliwości usunięcia ich z bazy oraz - podejrzewane o prowadzenie działalności bankowej bez licencji. Ze względu na kierunek regulacji sektora, do Rejestru nie będą wpisywane również inne formy prawne niż spółki kapitałowe.

Ile kosztuje wpis do Rejestru i korzystanie z niego?

Wpis do Rejestru i korzystanie z niego są bezpłatne. Właściciel bazy danych i strony na której publikowane są informacje, nie planuje zmieniać tego w przyszłości.

Co powinno zawierać zgłoszenie o wpis do Rejestru?

Firmy pożyczkowe, które do tej pory nie znalazły się w rejestrze będą dopisywane po weryfikacji na podstawie zgłoszeń zawierających: projekt umowy, tabele opłat i prowizji, regulamin stron internetowych, formularz informacyjny dla przykładu reprezentatywnego, ankietę oraz wypis z KRS. 

Czy wpisana firma może zażądać wykreślenia?

Wykreślenie z bazy na wniosek wpisanej firmy jest możliwe, ale w miejscu wpisu pojawi się na ten temat stosowna adnotacja, o tym że firma pożyczkowa zażądała usunięcia informacji na swój temat.

Dlaczego Związek Firm Pożyczkowych powołał własny Rejestr Firm Pożyczkowych?

Powołanie rejestru branżowego przez ZFP jest wyrazem protestu przeciwko wykreśleniu z projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym przepisów tworzących publiczny rejestr działalności pożyczkowej. Związek nadal popiera stworzenie państwowego Rejestru w Ministerstwie Gospodarki. 

W jakiej formie prawnej działa baza?

Właścicielem bazy jest Rejestr Firm Pożyczkowych sp. z o.o. należąca w całości do ZFP.

W ramach Rejestru zapowiedziano działanie Programu Ochrony Konsumenta i systemu Bezpieczny Dowód, kiedy te projekty wystartują?

System Bezpieczny Dowód (SBD) jest jednym z elementów Programu Ochrony Konsumenta (POK). Celem POK jest podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa klientów firm biorących udział w Programie. Prace zarówno nad SBD jak i całym Programem będą prowadzone w 2015 r., a do udziału zostaną zaproszone wszystkie chętne firmy pożyczkowe.

Czy Rejestr pod patronatem Związku Firm Pożyczkowych może być prowadzony w sposób bezstronny? 

Tak, wszystkie firmy są wpisane w sposób jednakowy. Rejestr nie podejmuje się oceny jakości poszczególnych wpisów lub ofert. Wpis do Rejestru świadczy jedynie o tym, że zgodnie z wiedzą jego operatora, wpisane przedsiębiorstwa świadczą usługi pożyczkowe.

Czy Rejestr jest projektem zamkniętym? 

Nie, po pierwszej fazie zakładającej uruchomienie bazy, planowany jest dalszy jej rozwój i poszerzenie o dalsze informacje. Współpraca przy projekcie otwarta jest dla wszystkich reprezentantów branży i przedstawicieli organizacji konsumenckich. 

Czy w ramach Rejestru będą prowadzone dodatkowe działania dla branży?

Wszystkie firmy umieszczone w Rejestrze zostaną zaproszone do udziału w cyklicznych badaniach na temat rynku. Ich celem jest przedstawienie pełnego i prawdziwego obrazu branży, którego do tej pory brakowało. 

11943365466_f9d5cf5b56_o.jpg

Zasady


Zasady


Rejestr Firm Pożyczkowych jest przeznaczonym dla konsumentów zbiorem danych o pozabankowych przedsiębiorstwach, których dominującą działalnością gospodarczą jest udzielanie kredytu konsumenckiego. Wpisy zawierają dane rejestrowe firm, które wykonują czynności pożyczkowe oraz dodatkowe informacje z zakresu bezpieczeństwa transakcji, istotne dla konsumenta. Korzystanie z Rejestru jest bezpłatne.

W Rejestrze nie są ujęte firmy, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, pseudopożyczkowego charakteru działalności, a więc działalności ukierunkowanej w szczególności na: - wyzyskanie bezzwrotnych opłat wstępnych; - doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem przez stworzenie wrażenia możliwości uzyskania finansowania przez osoby bez zdolności kredytowej; - oferowanie pożyczki lub kredytu bez faktycznej możliwości uzyskania ich; - wyzyskanie danych osobowych, bez możliwości usunięcia ich z bazy oraz - podejrzewane o prowadzenie działalności bankowej bez licencji. W Rejestrze ujęte są wyłącznie przedsiębiorstwa działające w formie spółek kapitałowych.

W bazie w momencie uruchomienia znajduje się blisko sto rozpoznawalnych firm ogólnopolskich. Firmy działające lokalnie będą dopisywane po weryfikacji na podstawie zgłoszeń zawierających: projekt umowy, tabele opłat i prowizji, regulamin stron internetowych, formularz informacyjny dla przykładu reprezentatywnego, ankietę oraz wypis z KRS. Wpis do Rejestru jest bezpłatny. Właścicielem danych i domeny www.rfp.org.pl jest Rejestr Firm Pożyczkowych sp. z .o.o. należąca do Związku Firm Pożyczkowych.

Powołanie rejestru branżowego przez ZFP jest wyrazem protestu przeciwko wykreśleniu z projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym przepisów tworzących publiczny rejestr działalności pożyczkowej. Związek nadal popiera stworzenie państwowego Rejestru w Ministerstwie Gospodarki.

14066879786_a2f7ec2a0f_k.jpg

Zgłoszenie


Zgłoszenie


Baza Rejestr Firm Pożyczkowych jest stale aktualizowana i uzupełniana o nowe podmioty. Aby dokonać zgłoszenia firmy, której nie ma obecnie w bazie należy wypełnić poniższy formularz kontaktowy.

Analitycy na podstawie dostępnych informacji sprawdzą, czy zgłaszany podmiot świadczy usługi pożyczkowe na własny rachunek oraz podejmą próbę kontaktu ze zgłaszanym przedsiębiorcą, celem dalszej weryfikacji.

Zgłoszenia można dokonać również wysyłając wiadomość na adres kontakt@zfp.org.pl

Wpis do Rejestru może wymagać przedstawienia projektu umowy, tabeli opłat i prowizji, regulaminu stron internetowych, formularza informacyjny dla przykładu reprezentatywnego,wypisu z KRS oraz wypełnienia ankiety informacyjnej. Wpis do Rejestru jest bezpłatny.

Proszę wskazać w czyim imieniu wysyłane jest zgłoszenie