SMS Kredyt Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja danych: 13 stycznia 2017

KRS: 0000610035

NIP:  8971731029

Regon: 020558301

Kapitał zakładowy: 625.000,00 zł

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław

Data rejestracji KRS: 1 kwietnia 2016 r.

Ostatnia zmiana w KRS: 15 czerwca 2016 r.

Sąd właściwy: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Przeważająca działalność gospodarcza:
64.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

DANE KONTAKTOWE:

Adres strony WWW: www.pozyczkom.pl

Adres e-mail: ----

Telefon: ----