Rejestr Firm Pożyczkowych to niekomercyjna baza danych o firmach pożyczkowych, która ma charakter informacyjny. Wpis do Rejestru świadczy o tym, że Podmioty wpisane prowadzą działalność pożyczkową. Operator Rejestru nie rekomenduje jakiejkolwiek firmy ujawnionej w Rejestrze, jak również nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach firm i oferowane przez nie produkty finansowe. Przypominamy - przed zawarciem umowy pożyczki należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy oraz wszystkimi parametrami produktu, mającymi wpływ na jego ostateczną cenę.