Baza Rejestr Firm Pożyczkowych jest stale aktualizowana i uzupełniana o nowe podmioty. Aby dokonać zgłoszenia firmy, której nie ma obecnie w bazie należy wypełnić poniższy formularz kontaktowy.

Analitycy na podstawie dostępnych informacji sprawdzą, czy zgłaszany podmiot świadczy usługi pożyczkowe na własny rachunek oraz podejmą próbę kontaktu ze zgłaszanym przedsiębiorcą, celem dalszej weryfikacji.

Zgłoszenia można dokonać również wysyłając wiadomość na adres kontakt@zfp.org.pl

Wpis do Rejestru może wymagać przedstawienia projektu umowy, tabeli opłat i prowizji, regulaminu stron internetowych, formularza informacyjny dla przykładu reprezentatywnego,wypisu z KRS oraz wypełnienia ankiety informacyjnej. Wpis do Rejestru jest bezpłatny.

Proszę wskazać w czyim imieniu wysyłane jest zgłoszenie